"Cítíme, že v dnešní době je potřeba děti rozvíjet nejen po stránce akademické, ale je potřeba se soustředit i na stránku osobnostní a duchovní."

Jan Vepřek, ředitel ZŠ a G Navis

ŠKOLY


Naše škol(k)a se již chystá!  Těšíme se, až se otevře a jsme rádi za skvělou spolupráci se ZŠ a G Navis a MŠ Ratolest.


Pro naší budoucí školu jsme totiž hledali koncept, který by kombinoval důraz na kvalitní vzdělávání, charakterový rozvoj a osobní přístup. 

Objevili jsme ZŠ Navis ve Světicích a MŠ Ratolest v Petříkově u Velkých Popovic, které se staly naší hlavní inspirací a nabídly nám poskytnout své cenné zkušenosti. Školy tohoto typu stojí na úzké spolupráci s rodinami ve vedení a rozvoji dětí. Propojení rodiny a školy je účinný systém, při němž je dítě vedeno školou i rodinou stejným směrem.

Dalším pilířem projektu je individuální přístup. Děti i rodiny dostávají osobního tutora, který je provází a pomáhá jim. Tímto způsobem je možné dosáhnout efektivního personalizovaného vzdělávání, které dítě rozvíjí po všech stránkách, respektuje jeho tempo a motivuje jej k dalším pokrokům.

V neposlední řadě je naším cílem kvalita poskytovaného vzdělání a vedení k dobrým návykům. Vycházíme z křesťanského hodnotového základu. Chceme, aby naše nejmladší generace dosáhla ve svém životě štěstí a aby byla zodpovědná vůči ostatním lidem. Usilujeme o rozvoj zodpovědné svobody.

Tento koncept pochází původně ze Španělska a využívá jej již několik školských institucí v ČR. Kromě výše jmenovaných také MŠ a ZŠ Movere v Kralupech nad Vltavou,  Parentes - ZŠ a MŠ v Praze či ZŠ Světlo a MŠ Světýlko v Třebíči.

www.zsnavis.cz

www.msratolest.cz