PŘEDSTAVUJEME SE

Anchora - latinsky kotva, symbol naděje a jistoty, pevnosti, bezpečí na rozbouřeném moři života

Kdo jsme?

Spolek TŘI - ANCHORA, usiluje o zřízení mateřské a základní školy s centrem volnočasových aktivit v Čerčanech. Naším hlavním cílem je vzdělávání dětí a mládeže i podpora rodin. 

Naše činnost navazuje na investiční záměr bývalého občanského sdružení TŘI, který se zrodil již na začátku tohoto tisíciletí. V r. 2008 byl postaven a uveden do provozu Hospic Dobrého Pastýře a započala se stavba Komunitního centra (domu) s kostelem. V roce 2022 z. ú. TŘI zprovoznil suterén centra. Nyní bychom jako nový Spolek TŘI - ANCHORA chtěli realizovat třetí záměr původního sdružení, kterým je škola se školkou a centrem volného času.

Co chystáme?

Chceme pro děti zajistit kvalitní vzdělání v přijímajícím prostředí a menším kolektivu a zároveň je vést k morálním hodnotám. Cítíme, že v dnešní době je potřeba děti rozvíjet nejen po stránce akademické, ale je potřeba se soustředit i na stránku osobnostní a duchovní. Rodině pak nabídnout podporu formou vzájemného naslouchání, přednášek a seminářů. 

Naší hlavní inspirací a podporovateli jsou ZŠ Navis ve Světicích a MŠ Ratolest v Petříkově u Velkých Popovic www.zsnavis.cz, www.msratolest.cz. Školy tohoto typu stojí na úzké spolupráci s rodinami a vycházejí z křesťanského hodnotového základu.

Nechceme být v žádném případě konkurencí stávající ZŠ ani MŠ v Čerčanech. Vážíme si výborného fungování čerčanské školky, která zde má velmi dobré jméno a těšíme se na spolupráci. Jsme rádi, že nás současné vedení nevnímá jako rivaly, nýbrž jako vhodné doplnění a rozšíření vzdělávací nabídky. Pro rodiny na Čerčansku se otvírá reálná možnost volby a výběru z více variant, podle toho, který model jim je bližší. Dalším podnětem je i to, že v současné době má čerčanská MŠ větší počet zájemců, než může přijmout.

Jedna z možných variant umístění MŠ (Sukova ul.) dle studie T.Kodeta 2023
Jedna z možných variant umístění MŠ (Sukova ul.) dle studie T.Kodeta 2023

Pro koho?

Ze zkušenosti z MŠ Ratolest víme, že do projektu se nezapojují jen  věřící rodiny, ale i ty, které tyto hodnoty oslovují. Věříme, že uchazeče zaujme zejména individuální přístup, rodinné prostředí s menším kolektivem a těsnou spoluprácí s rodinou. Každý žák má svého osobního průvodce - tzv. tutora, který je partnerem rodičů ze strany školy. Při pravidelných setkáních s tutorem se neřeší prioritně "problémy", ale hledají se individuální vlohy konkrétního dítěte a moderují cesty jeho rozvoje v rovině osobnostní, sociálních vztahů, v oblasti studijní i etické. 

I když bude školka i škola soukromým subjektem, budeme registrováni v síti MŠMT (ministerstva školství). Školné plánujeme zachovat v cenách obvyklých v soukromém sektoru v kraji se zohledněním více sourozenců i sociální situace rodiny.

Vizualizace návrhu hospice, komunitního centra s kostelem a školy z roku 2001
Vizualizace návrhu hospice, komunitního centra s kostelem a školy z roku 2001

Zároveň s přípravami pilotního provozu chceme pokračovat v jednání ohledně výstavby objektu školy. 

Jdete do toho s námi?

Věříme, že Vás naše záměry zaujaly a těšíme se na spolupráci s Vámi v rovině laické i profesní. Pojďte být naší součástí, rádi se s Vámi setkáme. Budeme vděčni za Vaše podněty. Chceme být pro obec partnery v naplňování jejího úsilí o dobré zázemí občanů a rozvoj vzdělávacích aktivit a pro rodiny dobrým partnerem při výchově a vzdělávání jejich dětí.


Kdo za tím stojí?

Mgr. Kateřina Hronová, P. Ing. Ondřej Kapasný, Mgr. Luboš Hošek, Eva Drbohlavová, DiS., Jitka Svobodová a další...


Chcete-li vědět více, ozvěte se nám, rádi zodpovíme Vaše dotazy.