prof. PhDr. Emil Schönbaum 

Prof. PhDr. Emil Schönbaum se narodil v Benešově 1882, zemřel v r. 1967 v nedobrovolném exilu v Mexiku. 

Zabýval se matematickou teorií důchodových a pojišťovacích systémů i jejím teoretickým ukotvením, jeho řešení se mezi světovými válkami označovalo jako "česká pojistně-matematická škola". Byl autorem výpočtů k zákonu o sociálním pojištění (1924) a řady zahraničních pojistně-matematických systémů (např. v Řecku 1932).

Sociálně pojišťovací zákony, které spolu s dalšími inicioval a zpracovával, se týkaly pracovní doby, závodních rad, minimální mzdy, kolektivních (tarifních) smluv, pracovního soudnictví ad. Nejvýznamnějším byl zákon o sociálním pojištění (1924), jehož prostřednictvím se Československo ve druhé polovině dvacátých let stalo příkladem pro řadu dalších evropských zemí. Schönbaum poprvé v evropských dějinách sjednotil soustavy nemocenského, zdravotního a důchodového pojištění dělníků. Některé spisy podepisoval také variantou příjmení Schönbaum.

Nechal postavit dům v Čerčanech v Sukově ulici č.p.125 (bývalá ZUŠ). Po vyvlastnění komunistickým režimem sloužila budova dětem a mládeži. Byla zde nejprve Hudební škola a pak Lidová škola s hudebním oborem, nakonec ZUŠ i s výtvarným oborem. Před třemi lety se z kapacitních a hygienických důvodů přesunula do větších prostor. Nyní je opuštěná a chátrá. 

Cítíme k osobě pana profesora, tvůrci sociálního pojištění světového významu, společenský dluh a rádi bychom ho splatili konkrétními kroky. Rádi bychom, aby budova dále sloužila dětem - v našem případě jako jako mateřská škola.  


Zdroj:

https://encyklopedie.soc.cas.cz/w/Schoenbaum_Emil