Zde můžete vyjádřit svůj názor ohledně hodnotově orientované školky rodinného typu 

a využití budovy bývalé ZUŠ v Čerčanech k tomuto účelu.